FAQ

Veelgestelde Vragen

De Gewichtsconsulent

 

Wat doet een gewichtsconsulent?

De gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

De richtlijnen zijn getoetst op de huidige stand van de wetenschap en worden voor de consument vertaald door het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl), onder meer via de Richtlijnen Schijf van Vijf.

Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de gewichtsconsulent begeleid. 

Wat is het verschil tussen een gewichtsconsulent en een diëtist?

Een gewichtsconsulent is opgeleid om mensen (met gewichtsproblemen) te adviseren en te begeleiden naar een gezond eet- en leefpatroon. Personen die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door een gewichtsconsulent begeleid, maar door een diëtist. Bijvoorbeeld mensen die een dieet nodig hebben vanwege diabetes of bij ziekte. Een diëtist is opgeleid om alle aandoeningen die met voeding te maken hebben, te behandelen.

Wat is de meerwaarde van begeleiding van een gewichtsconsulent ten opzichte van andere afslank mogelijkheden?

Een gewichtsconsulent is dé specialist op het gebied van een gezonde leefstijl. Dat betekent dat de gewichtsconsulent verder kijkt dan alleen naar wat u eet. Beweging, gewoonten, sport, ontspanning: het zijn onderwerpen die ook naar voren komen in het begeleidingstraject. 

 

Persoonlijke Begeleiding

 

Voor wie is de persoonlijke begeleiding van Slim Life bedoeld?

Slim Life begeleidt volwassenen met overgewicht die op een verantwoorde manier een gezond gewicht willen bereiken. Bij een voedingsgerelateerde ziekte zal er doorverwezen worden naar de huisarts. 

Ik ben flink te zwaar (BMI 30+). Kan ik ook persoonlijke begeleiding krijgen?

Dat ligt aan de persoonlijke situatie. Slim Life zal vragen contact op te nemen met de huisarts voor een gezondheidscontrole. Ook kan je de huisarts vooraf om advies te vragen. Wanneer de huisarts instemt met begeleiding volgens de Richtlijnen goede voeding bij de gewichtsconsulent, ben je van harte welkom. 

Hoeveel consulten zijn er nodig voordat ik mijn doel haal?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste de beginsituatie en het gekozen doel. Ook speelt de eigen inzet natuurlijk een rol. Gemiddeld kan je uitgaan van een totaal van 6 consulten; de intake en 5 vervolgconsulten. 

Moet ik voedingssupplementen nemen?

Tijdens het traject wordt er voor gezorgd dat de juiste en voldoende voedingsstoffen in het menu zijn opgenomen. 

 

Tarieven

 

Worden de consulten vergoed? 

Slim Life is aangesloten bij de Nederlande beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten, BGN.

Dit garandeert dat de gewichtsconsulent gediplomeerd is via een geaccrediteerde opleiding en daarnaast doorlopende bij- en nascholing volgt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied.

Dit betekent ook dat vergoeding verleend wordt vanuit de aanvullende zorgverzekering. De aanvullende zorgverzekering is niet van invloed op het eigen risico. De vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar en per type verzekering.

Via deze link kom je op de website van de beroepsvereniging BGN en kan je zien welke vergoedingen van toepassing zijn.

 

Workshops

 

Voor wie is de cursus/zijn de workshops bedoeld?

Iedereen die interesse heeft in gezonde voeding en leefstijl, kan deelnemen aan de workshops. Er is geen vooraf vereiste kennis benodigd.